Skip to main content

Stravovací systém Strava.cz

Online objednávání stravy Strava.cz

V rámci zkvalitňování služeb školní jídelny je zavedený od 1. 11. 2023 nový systém objednávání stravy. Vstoupit do něj je možné pomocí počítače nebo mobilního telefonu. Zájemci o stravu se můžou do systému přihlašovat pomocí webové aplikace www.strava.cz. Tuto aplikaci lze využít také u mobilní telefonů a tabletů s operačním systémem Android i iOS, kterou je možné zdarma stáhnout na Google Play nebo App store.

Postup objednání stravy

Přes Google Play nebo App store stáhnout aplikaci Strava.cz Vis Plzeň nebo se přihlásit na webových stránkách objednávkového systému www.strava.cz, zde vyplnit číslo jídelny (11463), zadat Vaše přihlašovací jméno (Vaše jméno a příjmení ve formátu – jmeno.prijmeni, vše malá písmena bez háčků a čárek, dohromady bez mezer), dále Vaše heslo a poté kliknout na „Přihlásit“. Po vstupu do systému a při prvním přihlášení je potřeba změnit si Vaše heslo, nastavit email a zaškrtnout volbu zasílaných zpráv (automaticky Vás systém bude informovat dle Vašeho nastavení). V nabídce Objednávky, kde budou žákům automaticky objednány obědy na celý následující měsíc, můžete odhlašovat stravu a vždy nezapomeňte kliknout na „Odeslat“ – potvrzení změn.

 Návody a nápovědy Strava.cz

Variabilní symbol (důležité!)

Každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol, který naleznete v aplikaci v profilu uživatele. Prosím Vás, o nastavení VS u trvalé platby. U sourozenců je nutné zavést každému strávníkovi zvlášť jeho trvalý příkaz.