Skip to main content

Školská rada

Zákonní zástupci:

  • Aneta Šablaturová
  • Tomáš Zuna

Zástupci pedagogického sboru:

  • Mgr. Milan Javůrek
  • Mgr. Martina Štěpánková

Zástupci zřizovatele:

  • Jan Nechanský
  • Michal Vrána